Nieruchomości Łódź

ŁÓDZKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI

Informacja dla klientów Łódzkiego Centrum Nieruchomości w zakresie przetwarzania danych osobowych wobec umów pośrednictwa zawartych przed 25 maja 2018 r.

 

Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej, a więc i w Polsce będą stosowane nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli w skrócie RODO.

Nowe przepisy zapewniają Tobie większą ochronę i kontrolę Twoich danych osobowych. Realizując wyrażone w RODO obowiązki, niniejszym przekazujemy informacje w zgodzie z Art. 13 RODO.

 

Kto jest administratorem Twoich danych:

Administratorem Twoich danych osobowych będziemy my, tj.

Łódzkie Centrum Nieruchomości

z siedzibą w Łodzi 90-456 przy ul. Piotrkowska 233

e-mail: biuro@lcn.lodz.pl,

tel. 42/ 633 88 33 , 607 300 997

 

Skąd mamy twoje dane:

Twoje dane osobowe mamy, bo podałeś je zawierając z nami umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 

Na co wyrażasz zgodę:

W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Do przetwarzania będą wykorzystywane następujące dane: nazwisko, imię, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, nr pesel, nr dokumentu tożsamości.

 

Szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania:

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w celu wykonania obowiązków identyfikacyjnych z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dochodzenia roszczeń z tej umowy (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes), a także wykonywanie obowiązków wynikających z tej umowy, w tym w zakresie współpracy z innymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami, prowadzenie wymaganych przepisami prawa czynności rachunkowych (księgowych). Podstawa przetwarzania danych osobowych Art. 6 ust 1 lit a i b.

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji. W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są: nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki; Podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. usługi portalowe np. Agencja 5000.

Inni odbiorcy danych – np. banki, doradcy podatkowi, kancelarie notarialne, kancelarie podatkowe, księgowi, kancelarie prawne,

Organy publiczne, w tym Policja, urzędy kontrolujące Łódzkie Centrum Nieruchomości w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Twoje prawa:

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz ją zawsze cofnąć. Przysługuje Ci też prawo dostępu do Twoich danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi aktualnie do GIODO a od chwili powołania nowego urzędu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Znajdź interesującą Cię nieruchmość

Cena [pln]

 

Powierzchnia [m2]

 

Jesteśmy przekonani, że nasza wiedza, doświadczenie oraz znajomość rynku nieruchomości przyczynią się do realizacji Państwa marzeń.Bezpieczeństwo

Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości pomaga osiągnąć pełną satysfakcję naszych klientów , a profesjonalizm i rzetelność pozwala Państwu w pełni Nam zaufać czuć się bezpiecznie

Doświadczenie

Posiadamy bogaty dorobek zawodowy na wielu płaszczyznach związanych z obrotem nieruchomościami , dzięki czemu możemy podejmować działania zmierzające do zrealizowania Państwa marzeń

Skuteczność

Jesteśmy ekspertami w ustalaniu potrzeb naszych klientów i wiemy w jaki sposób spełniać Państwa oczekiwania , natomiast nasze zaangażowanie i umiejętność właściwego działania powodują naszą wysoką skuteczność

 Sprawdź co o nas mówią Klienci

 

 

Dołącz do nas na    Dołącz do nas naDOŁĄCZ DO NAS
DOŁĄCZ DO NAS